ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δηλώστε την απώλεια ή κλοπή όσο το δυνατόν συντομότερο στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα και κρατήστε τη δήλωση κλοπής που θα σας δώσουν. Κατά την παράδοση του οχήματος παραδώστε τη δήλωση στους συναδέλφους μας στο γραφείο. Ακόμη, μην παραλείψετε να μας ενημερώσετε σχετικά με το συμβάν εντός 24 ωρών, στέλνοντας e-mail ή τηλεφωνώντας στην τεχνική υποστήριξη.

Σε περίπτωση που χάσετε τα κλειδιά του αυτοκινήτου σας, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη ώστε να κανονίσετε να σας παραδώσουν τα εφεδρικά κλειδιά στην τοποθεσία σας και να σας ενημερώσουν για τη χρέωση αντικατάστασης κλειδιών που θα προστεθεί στο λογαριασμό σας κατά την επιστροφή του οχήματος.

Αν δεν μπορείτε να ξεκλειδώσετε το ενοικιαζόμενο όχημα, παρακαλούμε ελέγξτε αν το κλειδί έχει υποστεί μηχανική βλάβη ή αν έχει έρθει σε επαφή με νερό (π.χ. αν σας έπεσε το κλειδί στη θάλασσα). Αν δεν ισχύει τίποτα από τα δύο, τότε πιθανώς η μπαταρία του κλειδιού είναι ελαττωματική ή υπάρχει άλλου είδους ηλεκτρική βλάβη. Ωστόσο, είτε το κλειδί σας είναι μηχανικό (συμβατικό) είτε bluetooth, μπορείτε σε κάθε περίπτωση να ξεκλειδώσετε το όχημα με τον εξής τρόπο:

ΜΗΧΑΝΙΚΟ (συμβατικό) κλειδί: Αν δεν είναι ορατή η κλειδαριά στην πόρτα του οδηγού, αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα από τη λαβή της πόρτας και τοποθετήστε το κλειδί στην κλειδαριά για να ξεκλειδώσετε το όχημα. Παρακαλούμε να επιστρέφετε το πλαστικό κάλυμμα στους συναδέλφους μας στο γραφείο κατά την παράδοση του οχήματος ή να το αφήνετε στο μέρος που έχει συμφωνηθεί.

BLUETOOTH κλειδί: Αν δεν είναι ορατή η κλειδαριά στην πόρτα του οδηγού, αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα από τη λαβή της πόρτας και τοποθετήστε το κλειδί στην κλειδαριά για να ξεκλειδώσετε το όχημα. Παρακαλούμε να επιστρέφετε το πλαστικό κάλυμμα στους συναδέλφους μας στο γραφείο κατά την παράδοση του οχήματος ή να το αφήνετε στο μέρος που έχει συμφωνηθεί. Έχετε υπόψη σας ότι πρέπει πάντα να ανοίγετε πρώτα την μπροστινή πόρτα του αυτοκινήτου.

Αν δεν μπορείτε να βάλετε μπρος, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Αν έχετε μηχανικό (συμβατικό) κλειδί, ξεκλειδώστε το τιμόνι στρίβοντας το αριστερά και δεξιά έως ότου ανοίξει ο διακόπτης του κινητήρα. Αν έχετε bluetooth κλειδί, φροντίστε να μην βρίσκεται κοντά σε ηλεκτρονικές συσκευές (smartphone, iPod, etc.). Το bluetooth κλειδί πρέπει να βρίσκεται εντός του οχήματος και όλες οι πόρτες να είναι κλειστές.
 • Αν το όχημα έχει αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων: κλείστε όλες τις πόρτες, πατήστε το φρένο, βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός επιλογής είναι στη θέση P ή N, γυρίστε το κλειδί ή πατήστε το κουμπί εκκίνησης (ανάλογα με τον μηχανισμό του αυτοκινήτου).
 • Αν το όχημα έχει ρομποτικό κιβώτιο ταχυτήτων: κλείστε όλες τις πόρτες, κρατήστε πατημένο το φρένο, βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός επιλογής είναι στη θέση N, γυρίστε το κλειδί ή πατήστε το κουμπί εκκίνησης (ανάλογα με τον μηχανισμό του αυτοκινήτου).
 • Αν το όχημα έχει χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων: κλείστε όλες τις πόρτες, κρατήστε πατημένο τον συμπλέκτη, βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός επιλογής είναι στη θέση N (νεκρά), γυρίστε το κλειδί ή πατήστε το κουμπί εκκίνησης (ανάλογα με τον μηχανισμό του αυτοκινήτου).
 • Αν το όχημα δεν παίρνει μπρος ακόμη και μετά την εκτέλεση των ενεργειών που περιγράφονται ανωτέρω, και ο πίνακας οργάνων δεν εμφανίζει ενδείξεις εκκίνησης, το όχημα πιθανότατα δεν μπορεί να ξεκινήσει λόγω κάποιας βλάβης. Ελέγξτε αν εμφανίζονται μηνύματα στο ταμπλό ή στον πίνακα οργάνων. Ακόμη, προσπαθήστε να θυμηθείτε αν τυχόν αφήσατε αναμμένους τους προβολείς, το ραδιόφωνο ή άλλο σύστημα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποφόρτιση της μπαταρίας και κατά συνέπεια σε αδυναμία εκκίνησης του οχήματος. Στην περίπτωση αυτή, προσπαθήστε να εκκινήσετε το όχημα χρησιμοποιώντας καλώδια από άλλη, φορτισμένη μπαταρία. Για την ασφάλειά σας και την αποφυγή πιθανής βλάβης στο αυτοκίνητο, μην επιχειρήσετε να βάλετε μπρος σπρώχνοντας το όχημα ή κυλώντας σε κατηφόρα ή χρησιμοποιώντας το κιβώτιο ταχυτήτων και το συμπλέκτη. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστια και δαπανηρή βλάβη στο όχημα. Αν δεν καταφέρετε να βάλετε μπρος το αυτοκίνητο, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.

Αν δεν μπορείτε να βάλετε μπρος, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Αν έχετε μηχανικό (συμβατικό) κλειδί, ξεκλειδώστε το τιμόνι στρίβοντας το αριστερά και δεξιά έως ότου ανοίξει ο διακόπτης του κινητήρα. Αν έχετε bluetooth κλειδί, φροντίστε να μην βρίσκεται κοντά σε ηλεκτρονικές συσκευές (smartphone, iPod, etc.). Το bluetooth κλειδί πρέπει να βρίσκεται εντός του οχήματος και όλες οι πόρτες να είναι κλειστές.
 • Αν το όχημα έχει αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων: κλείστε όλες τις πόρτες, πατήστε το φρένο, βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός επιλογής είναι στη θέση P ή N, γυρίστε το κλειδί ή πατήστε το κουμπί εκκίνησης (ανάλογα με τον μηχανισμό του αυτοκινήτου).
 • Αν το όχημα έχει ρομποτικό κιβώτιο ταχυτήτων: κλείστε όλες τις πόρτες, κρατήστε πατημένο το φρένο, βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός επιλογής είναι στη θέση N, γυρίστε το κλειδί ή πατήστε το κουμπί εκκίνησης (ανάλογα με τον μηχανισμό του αυτοκινήτου).
 • Αν το όχημα έχει χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων: κλείστε όλες τις πόρτες, κρατήστε πατημένο τον συμπλέκτη, βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός επιλογής είναι στη θέση N (νεκρά), γυρίστε το κλειδί ή πατήστε το κουμπί εκκίνησης (ανάλογα με τον μηχανισμό του αυτοκινήτου).
 • Αν το όχημα δεν παίρνει μπρος ακόμη και μετά την εκτέλεση των ενεργειών που περιγράφονται ανωτέρω, και ο πίνακας οργάνων δεν εμφανίζει ενδείξεις εκκίνησης, το όχημα πιθανότατα δεν μπορεί να ξεκινήσει λόγω κάποιας βλάβης. Ελέγξτε αν εμφανίζονται μηνύματα στο ταμπλό ή στον πίνακα οργάνων. Ακόμη, προσπαθήστε να θυμηθείτε αν τυχόν αφήσατε αναμμένους τους προβολείς, το ραδιόφωνο ή άλλο σύστημα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποφόρτιση της μπαταρίας και κατά συνέπεια σε αδυναμία εκκίνησης του οχήματος. Στην περίπτωση αυτή, προσπαθήστε να εκκινήσετε το όχημα χρησιμοποιώντας καλώδια από άλλη, φορτισμένη μπαταρία. Για την ασφάλειά σας και την αποφυγή πιθανής βλάβης στο αυτοκίνητο, μην επιχειρήσετε να βάλετε μπρος σπρώχνοντας το όχημα ή κυλώντας σε κατηφόρα ή χρησιμοποιώντας το κιβώτιο ταχυτήτων και το συμπλέκτη. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστια και δαπανηρή βλάβη στο όχημα. Αν δεν καταφέρετε να βάλετε μπρος το αυτοκίνητο, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.

Αν το όχημα διαθέτει μηχανικό χειρόφρενο, για ευκολότερη απεμπλοκή, κρατάτε πάντα πατημένο το πεντάλ φρένου την ώρα που λύνετε το χειρόφρενο. Σηκώνετε πάντα το χειρόφρενο ελαφρώς και πατάτε το κουμπί. Με αυτόν τον τρόπο, θα μειώσετε την αντίσταση και θα είναι ευκολότερο να λύσετε το χειρόφρενο.

Αν το όχημα διαθέτει ηλεκτρικό (αυτόματο) χειρόφρενο, αυτό απεμπλέκεται αυτόματα κατά την εκκίνηση του οχήματος. Αν όμως το ενοικιαζόμενο όχημα είναι εξοπλισμένο με χειροκίνητο μοχλό ταχυτήτων, το χειρόφρενο απελευθερώνεται αυτόματα όταν επιλέγετε πρώτη ταχύτητα ή όπισθεν και αφήνετε το συμπλέκτη ενώ πατάτε το γκάζι. Τη στιγμή εκείνη όλες οι πόρτες πρέπει να είναι κλειστές. Τα οχήματα Volkswagen, Audi, Seat και Škoda διαθέτουν επίσης τη λειτουργία Auto hold, η ενεργοποίηση της οποίας εμποδίζει την εκκίνηση του οχήματος σε περίπτωση που ο οδηγός δεν φορά τη ζώνη ασφαλείας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 1: Αν παρκάρετε το όχημα σε ανηφόρα, φροντίστε να τραβήξετε χειρόφρενο και παράλληλα να βάλετε πρώτη ταχύτητα ή όπισθεν (για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, ο επιλογέας να είναι στη θέση P και για ρομποτικά στη θέση N) και στρίψτε το τιμόνι στο πλάι.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 2: Αν η εξωτερική θερμοκρασία είναι κάτω από μηδέν, μην τραβάτε χειρόφρενο όταν παρκάρετε το όχημα, αν είναι δυνατόν, προκειμένου να αποφύγετε να παγώσει το χειρόφρενο και να μην μπορείτε εν συνεχεία να βάλετε μπρος το αυτοκίνητο. Αν το όχημα έχει χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, αφήστε το μοχλό στην πρώτη ταχύτητα, αν διαθέτει αυτόματο κιβώτιο επιλέξτε τη θέση P και για ρομποτικό κιβώτιο τη θέση N (μόλις σβήσει το όχημα θα μπλοκαριστεί αυτόματα).

Η λειτουργία auto hold (αυτόματο κράτημα) υποβοηθά το όχημα κατά την εκκίνηση σε ανηφόρα. Η συγκεκριμένη λειτουργία, μετά την απασφάλιση του μηχανικού/ηλεκτρικού χειρόφρενου, συγκρατεί το φρένο για λίγα δευτερόλεπτα όσο ο οδηγός μετακινεί το πόδι από το φρένο στο γκάζι, ώστε να αποφευχθεί η κύλιση προς τα πίσω. Τα περισσότερα αυτοκίνητα του στόλου μας διαθέτουν την εν λόγω λειτουργία, ωστόσο μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές και τη λίστα εξοπλισμού που διαθέτει το ενοικιαζόμενο όχημα, και να ελέγξετε αν διαθέτει λειτουργία auto hold ή όχι.

Για να βεβαιωθείτε για το είδος καυσίμου που χρησιμοποιεί το ενοικιαζόμενο όχημα, ελέγξτε το εξωτερικό τμήμα του ρεζερβουάρ καυσίμου όπου υπάρχει ένδειξη με τον κατάλληλο τύπο καυσίμου. Για μεγαλύτερη σιγουριά, υπάρχει επίσης ένδειξη από τον κατασκευαστή στο εσωτερικό τμήμα της τάπας του ρεζερβουάρ. Προς αποφυγή κάθε αμφιβολίας, το είδος καυσίμου αναγράφεται και στο μπρελόκ του κλειδιού του αυτοκινήτου.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 1: Απαιτείται πάντα να βάζετε πάνω από 10 λίτρα καυσίμου προκειμένου το όχημα να καταγράφει το νέο επίπεδο καυσίμου.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 2: Κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων, φροντίστε ο κινητήρας να είναι πάντα σβηστός.

Αν κατά τον ανεφοδιασμό χρησιμοποιήσατε λάθος καύσιμο, μην επιχειρήσετε να βάλετε μπρος για να αποφύγετε την πρόκληση περαιτέρω ζημιάς στο όχημα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τεχνική μας υποστήριξη ώστε να βρεθεί η βέλτιστη και πιο οικονομική λύση και να μπορέσετε να συνεχίσετε το ταξίδι σας χωρίς άλλα προβλήματα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Πριν από κάθε ανεφοδιασμό, βεβαιωθείτε ότι το καύσιμο είναι το κατάλληλο, όπως υποδεικνύεται από τα σήματα που υπάρχουν στο όχημα και στο μπρελόκ του κλειδιού του αυτοκινήτου.

Αν το καύσιμο τελειώσει τη στιγμή που οδηγείτε το ενοικιαζόμενο όχημα, προσπαθήστε να ακινητοποιήσετε το όχημα με τον πιο ασφαλή τρόπο. Ανάψτε τα αλάρμ, σβήστε τον κινητήρα, τραβήξτε το χειρόφρενο και τοποθετήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο σε κατάλληλη απόσταση από το όχημα. Αγοράστε ένα πλαστικό δοχείο με καύσιμο από το πλησιέστερο πρατήριο και ανεφοδιάστε το όχημα με τουλάχιστον 5 λίτρα του ενδεδειγμένου καυσίμου (όπως αναγράφεται στην τάπα του ρεζερβουάρ). Αν μετά από λίγες προσπάθειες το όχημα εξακολουθεί να μην παίρνει μπρος, μην επιχειρείτε πλέον την εκκίνηση για να μην προκληθεί ζημιά στον κινητήρα και επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μην οδηγείτε ποτέ με χαμηλή στάθμη καυσίμου. Μόλις ανάψει η προειδοποιητική λυχνία χαμηλής στάθμης καυσίμου ή η στάθμη του καυσίμου φτάσει στο ¼, μεταβείτε στο πλησιέστερο πρατήριο καυσίμων και ανεφοδιάστε το αυτοκίνητο με το κατάλληλο καύσιμο.

Αν το όχημα διαθέτει σύστημα ελέγχου ταχύτητας, ελέγξτε αν το tempomat/η λυχνία του συστήματος ελέγχου ταχύτητας είναι αναμμένη για να δείτε αν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο. Αν δεν είναι ενεργοποιημένο το σύστημα, ελέγξτε τον πίνακα οργάνων για πιθανές ενδείξεις και προειδοποιήσεις, όπως αυτές που περιγράφονται κατωτέρω.

Αν ανάψει η προειδοποιητική λυχνία χαμηλής πίεσης ελαστικών στον πίνακα οργάνων και την κεντρική οθόνη του ταμπλό, παρακαλούμε ρυθμίστε την πίεση των ελαστικών σύμφωνα με την ένδειξη που βρίσκεται στην πόρτα του οδηγού ή στο εσωτερικό της τάπας του ρεζερβουάρ. Στην περίπτωση που το όχημά σας διαθέτει:

ΕΜΜΕΣΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ/ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ: Αφού ρυθμίσετε την πίεση και στους τέσσερις τροχούς, σύμφωνα με το μοντέλο του οχήματος, κρατήστε πατημένο τον διακόπτη ένδειξης έως ότου ακουστεί το ηχητικό σήμα ή απενεργοποιήστε το μέσω της κεντρικής οθόνης του ταμπλό κάτω από τα όργανα μέτρησης.

ΑΜΕΣΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ: Αφού ρυθμίσετε την πίεση και στους τέσσερις τροχούς, η προειδοποιητική λυχνία και το μήνυμα στην κεντρική οθόνη θα σβήσουν και θα εμφανιστεί η ένδειξη της νέας πίεσης για κάθε μεμονωμένο ελαστικό στην κεντρική οθόνη του ταμπλό κάτω από τα όργανα μέτρησης και/ή στον υπολογιστή ταξιδίου. Ορισμένες φορές η προειδοποιητική λυχνία σβήνει μετά από λίγα λεπτά οδήγησης.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τεχνική μας υποστήριξη στο τηλέφωνο ή e-mail που αναγράφεται στο ντοσιέ εγγράφων του αυτοκινήτου. Μπορείτε επίσης να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας με την τεχνική υποστήριξη στην ενότητα «Επικοινωνία».

Όλα τα οχήματα του στόλου μας είναι εξοπλισμένα με τον υποχρεωτικό εξοπλισμό που ορίζεται από τους τοπικούς και ευρωπαϊκούς νόμους και κανονισμούς. Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός αποτελείται από ανακλαστικό γιλέκο, προειδοποιητικό τρίγωνο, κουτί πρώτων βοηθειών και εφεδρικά σετ λαμπτήρων και ασφαλειών. Επιπλέον, όλα τα οχήματά μας διαθέτουν τον κατάλληλο πυροσβεστήρα (1 κιλού ή 2 κιλών, ανάλογα με τον τύπο και τον σκοπό του οχήματος), ο οποίος βρίσκεται είτε στο χώρο αποσκευών είτε κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού στα vans).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την επιστροφή του ενοικιαζόμενου οχήματος, παρακαλούμε ενημερώστε τους συναδέλφους μας στο γραφείο σε περίπτωση που χρησιμοποιήσατε κάποιο εξάρτημα που αποτελεί μέρος του υποχρεωτικού εξοπλισμού ή που ο εξοπλισμός είναι ελλιπής, προκειμένου να το αναπληρώσουμε.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, προσπαθήστε να ακινητοποιήσετε το όχημα με τον πιο ασφαλή τρόπο. Ανάψτε τα αλάρμ, σβήστε τον κινητήρα και τραβήξτε το χειρόφρενο. Αφού ακινητοποιήσετε το όχημα, βγείτε προσεκτικά, φορέστε το ανακλαστικό γιλέκο και τοποθετήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο σε επαρκή απόσταση από το όχημα (ανατρέξτε στην ενότητα «Συμβουλές για ασφαλή οδήγηση»). Σε περίπτωση βλάβης του οχήματος σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, αφήστε τα φώτα αναμμένα. Όταν επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη, θα σας ζητηθούν οι ακόλουθες πληροφορίες: πινακίδες κυκλοφορίας, ακριβής τοποθεσία της βλάβης (διεύθυνση, χιλιόμετρο εθνικής οδού ή γεωγραφικές συντεταγμένες) και πληροφορίες σχετικά με τη φύση της βλάβης. Σε περίπτωση που η βλάβη δεν είναι δυνατόν να επισκευαστεί εντός 24 ωρών θα σας δοθεί όχημα αντικατάστασης ή εναλλακτική λύση για να συνεχίσετε το ταξίδι σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο πελάτης πρέπει να περιμένει στο σημείο μέχρι να φτάσει η οδική βοήθεια, ενώ η τεχνική υποστήριξη θα τον ενημερώσει όσο το δυνατόν συντομότερα για την άφιξή τους και για οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη πληροφορία.

Σε περίπτωση βλάβης που προκαλείται από τρύπιο ελαστικό ή ζημιά στις ζάντες, παρακαλούμε τοποθετήστε τη ρεζέρβα ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ:

 1. Βεβαιωθείτε ότι το όχημα είναι πλήρως ακινητοποιημένο τραβώντας το χειρόφρενο και επιλέγοντας την πρώτη ταχύτητα ή την όπισθεν (για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, ο επιλογέας να είναι στη θέση P και για ρομποτικά στη θέση N).
 2. Αφαιρέστε τυχόν αποσκευές από τον αποθηκευτικό χώρο, ανασηκώστε το κάλυμμα του πάτου (ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, η ρεζέρβα μπορεί να βρίσκεται πάνω ή κάτω από τον αποθηκευτικό χώρο, περίπτωση στην οποία το κλειδί για τα μπουλόνια βρίσκεται στην αριστερή ή δεξιά πλευρά του καλύμματος του αποθηκευτικού χώρου ή κάτω από τα πίσω καθίσματα).
 3. Βγάλτε τη ρεζέρβα και τα εργαλεία και αφήστε τα εκτός του οχήματος.
 4. Αν ο τροχός διαθέτει τάσι (κάλυμμα ζάντας), αφαιρέστε το και αποθηκεύστε το προσεκτικά.
 5. Αν ο τροχός διαθέτει ζάντες κράματος αλουμινίου και διακοσμητικές τάπες στα μπουλόνια, αφαιρέστε τις με το εργαλείο που περιλαμβάνεται στο σετ αλλαγής.
 6. Αν ο τροχός διαθέτει μπουλόνι ασφαλείας για αντικλεπτική προστασία, αφαιρέστε το χρησιμοποιώντας το ειδικό κλειδί ασφαλείας που πρέπει να προσαρμοστεί στο κοινό κλειδί ξεκλειδώματος.
 7. Χαλαρώστε τα μπουλόνια με το εργαλείο που παρέχεται.
 8. Τοποθετήστε τον γρύλο του οχήματος στο κατάλληλο σημείο και βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα στερεωμένος τόσο για την ασφάλειά σας όσο και για την ασφάλεια του οχήματος. Ο ΓΡΥΛΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΗ ΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ. ΑΝ Η ΒΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΛΙΣΘΗΡΗ Ή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΡΕΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ Ή ΝΑ ΣΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΕΙ.
 9. Αφού ανυψώσετε το όχημα αρκετά ώστε το κλαταρισμένο ελαστικό να μην εφάπτεται με το έδαφος, ξεβιδώστε τα μπουλόνια και αφαιρέστε τον τροχό.
 10. Τοποθετήστε τη ρεζέρβα ενώ την κρατάτε με το χέρι σας στον άξονα. Τοποθετήστε όλα τα μπουλόνια και βιδώστε τα εν μέρει.
 11. Αφού κατεβάσετε το όχημα, βιδώστε σφιχτά τα μπουλόνια και ελέγξτε τα ξανά για να βεβαιωθείτε ότι είναι όλα σωστά τοποθετημένα.
 12. Αφού ολοκληρώσετε την αλλαγή του τροχού, τοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα και το σκασμένο ελαστικό στο χώρο αποσκευών.
 13. Αν το όχημά σας διαθέτει και άλλη ρεζέρβα, μπορείτε να συνεχίσετε την οδήγηση, χωρίς να υπερβαίνετε τα 80 χλμ/ώρα, έως ότου φτάσετε στο πλησιέστερο συνεργείο ελαστικών. Παρακαλούμε ενημερώστε το συντομότερο δυνατόν την τεχνική υποστήριξη ώστε να σας προτείνουν λύσεις επισκευής με βάση τις ασφάλειες που έχετε επιλέξει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν μπορείτε να τοποθετήσετε τη ρεζέρβα μόνοι σας, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη ώστε να καλέσουν την οδική βοήθεια που θα αναλάβει την αλλαγή του ελαστικού. Αν, ωστόσο, δεν έχετε ασφάλεια WUG (απαλλαγή ευθύνης για ζημιά στα ελαστικά, το αμάξωμα και τις γυάλινες επιφάνειες) η υπηρεσία αλλαγής ελαστικών δεν καλύπτεται και επιβαρύνεστε πλήρως με το κόστος της.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το όχημα που σας παρέχουμε να διαθέτει όλα τα απαραίτητα υγρά στο ενδεδειγμένο επίπεδο. Δυστυχώς, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, κατά την περίοδο υψηλής κίνησης υπάρχει η πιθανότητα να εμφανιστεί η ένδειξη χαμηλής στάθμης για κάποιο υγρό. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: αμέσως μόλις ανάψει η προειδοποιητική λυχνία στάθμης λαδιού, αγοράστε ένα λίτρο κατάλληλου λαδιού από το πλησιέστερο πρατήριο καυσίμων ή από εξειδικευμένο κατάστημα. Έχοντας σβήσει τον κινητήρα, προσθέστε πρώτα μισό λίτρο λαδιού και μετά από λίγα λεπτά ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού που θα πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στην ελάχιστη και τη μέγιστη ένδειξη. Αν η στάθμη εξακολουθεί να είναι χαμηλή, συμπληρώστε λάδι έως ότου φτάσει τη μέγιστη ένδειξη. Μπορείτε να ελέγξετε το είδος λαδιού που χρησιμοποιεί το ενοικιαζόμενο όχημα εντός του καπό και στο εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος.
 • ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: για να αποφύγετε την υπερθέρμανση του κινητήρα, αμέσως μόλις ανάψει η αντίστοιχη προειδοποιητική λυχνία, αγοράστε ένα λίτρο ψυκτικού υγρού από το πλησιέστερο πρατήριο καυσίμων ή από εξειδικευμένο κατάστημα. Για να βεβαιωθείτε για τον κατάλληλο τύπο ψυκτικού υγρού που πρέπει να χρησιμοποιήσετε, ανασηκώστε το καπό και ελέγξτε το χρώμα του υφιστάμενου υγρού στο ρεζερβουάρ και αγοράστε υγρό με το ίδιο χρώμα. Για την αποφυγή τραυματισμών, πριν ανοίξετε το ρεζερβουάρ ψυκτικού, βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας έχει κρυώσει και ανοίξτε το καπό με αργές κινήσεις.
 • AdBlue: τα περισσότερα από τα οχήματα του στόλου μας με κινητήρα diesel είναι εξοπλισμένα με ένα υγρό το οποίο αποκαλείται AdBlue, με σκοπό τη συμμόρφωση με αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. Είναι σχεδόν απίθανο να χρειαστεί επαναπλήρωση του συγκεκριμένου υγρού δεδομένου ότι σε κανονικές συνθήκες η ποσότητά του επαρκεί για 15.000 έως 25.000 χλμ, ή για το διάστημα μεταξύ δύο κύκλων τακτικής συντήρησης, και δεδομένου ότι ρυθμίζουμε τη στάθμη του ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν. Παρ’ όλα αυτά, αν στον πίνακα οργάνων ή στην κεντρική οθόνη του ταμπλό ανάψει η προειδοποιητική λυχνία ή εμφανιστεί σχετικό μήνυμα, σταματήστε στο πλησιέστερο πρατήριο καυσίμων, προμηθευτείτε τουλάχιστον 10 λίτρα AdBlue και γεμίστε το ρεζερβουάρ έως το στόμιο πλήρωσης. Ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορεί να χρειαστεί να συμπληρώσετε παραπάνω από 10 λίτρα υγρού. Το ρεζερβουάρ του εν λόγω υγρού, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, βρίσκεται είτε στο χώρο αποσκευών κάτω από τη ρεζέρβα είτε στην άκρη του χώρου αποσκευών είτε δίπλα στο ρεζερβουάρ καυσίμου. Παρακαλούμε μην αγνοήσετε τη συγκεκριμένη προειδοποίηση διότι στην περίπτωση αυτή το ηλεκτρονικό σύστημα του αυτοκινήτου μπορεί να εμποδίσει την περαιτέρω οδήγηση και να σας προκαλέσει προβλήματα.
 • Υγρό υαλοκαθαριστήρων: σε περίπτωση που η στάθμη του υγρού υαλοκαθαριστήρων είναι χαμηλή, προμηθευτείτε υγρό για τους υαλοκαθαριστήρες από πρατήριο καυσίμων, εξειδικευμένο κατάστημα ή σούπερ μάρκετ. Ανάλογα με την εποχή του χρόνου, επιλέξτε καλοκαιρινό ή χειμερινό καθαριστικό υγρό. Το καλοκαιρινό βοηθά στην ευκολότερη απομάκρυνση εντόμων ενώ το χειμερινό εμποδίζει το πάγωμα σε χαμηλές θερμοκρασίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που χρειαστεί να προμηθευτείτε κάποιο υγρό για το ενοικιαζόμενο όχημα, παρακαλούμε κατά την αγορά του να ζητάτε την έκδοση τιμολογίου τύπου R1 στο όνομα της εταιρείας Γελασάκης Ναυτική Τουριστική Ξενοδοχειακή ΑΕ. Αν δεν προσκομίσετε τιμολόγιο τύπου R1 κατά την επιστροφή του οχήματος, δεν θα μπορέσουμε να σας επιστρέψουμε το ποσό που πληρώσατε για το υγρό.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους προβολείς χρειάζεται αλλαγή λαμπτήρα, μπορείτε, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να τον αλλάξετε μόνοι σας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη ώστε να σας κατευθύνουν στο πλησιέστερο συνεργείο, ή ενημερώστε σχετικά τους συναδέλφους μας κατά την επιστροφή του οχήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην επιχειρήσετε ποτέ να αλλάξετε μόνοι σας λαμπτήρες xenon ή LED για να αποφύγετε τραυματισμούς ή ζημιά στο όχημα.

Σε περίπτωση βλάβης ήσσονος σημασίας, οι συνάδελφοι στο πλησιέστερο γραφείο θα φροντίσουν να σας δοθεί όχημα αντικατάστασης, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Σε περίπτωση προβλήματος σύνδεσης στο ηλεκτρονικό δίκτυο, ελέγξτε αν οι συσκευές σας λειτουργούν σωστά. Χρησιμοποιείτε μόνο πρόσθετο εξοπλισμό που φέρει ρευματοδότη με ευρωπαϊκή τυποποίηση για να αποφύγετε βλάβες στο αυτοκίνητο. Αν ο ρευματοδότης εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επικοινωνήστε με την τεχνική μας υποστήριξη που θα σας δώσει περαιτέρω οδηγίες για την επίλυση του προβλήματος.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Οι συνάδελφοί μας είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουν να εγκαταστήσετε τον πρόσθετο εξοπλισμό σας με τον κατάλληλο τρόπο.

Το μότο μας είναι «δημιουργούμε εμπειρίες». Για να παραμείνουμε πιστοί σε αυτή τη φιλοσοφία, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πελάτες μας να μένουν πλήρως ικανοποιημένοι από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η εταιρεία μας αγαπά τα ζώα και σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε οδηγικές εμπειρίες έχοντας μαζί σας το κατοικίδιό σας. Η υψηλή ποιότητα είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς και για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε κατά τη μεταφορά κατοικίδιων στο ενοικιαζόμενο όχημα να προστατεύετε το εσωτερικό του οχήματος και ιδίως τα καθίσματα, προκειμένου να διατηρείται καθαρός ο εσωτερικός χώρος. Σε περίπτωση που απαιτηθεί καθαρισμός, θα επιβαρυνθείτε με το κόστος των υπηρεσιών στεγνού καθαρισμού.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για τη δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια των κατοικίδιων σας, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε ειδικά κλουβιά μεταφοράς κατοικίδιων και να δένετε τη ζώνη ασφαλείας. Με τον τρόπο αυτό, τόσο εσείς όσο και τα κατοικίδιά σας θα φτάσετε στον προορισμό σας με ασφάλεια και σύμφωνα με τους νόμιμους κανονισμούς.

Δεν θέτουμε περιορισμούς στην ελευθερία κίνησης και τη χρήση των ενοικιαζόμενων οχημάτων. Ως εκ τούτου, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ενοικιαζόμενο όχημα για τη μεταφορά ηλεκτρικών συσκευών, επίπλων ή αθλητικού εξοπλισμού. Ωστόσο, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να τηρείτε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να μην μεταφέρετε αντικείμενα που δεν χωρούν με ασφάλεια στο ενοικιαζόμενο όχημα. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο βάρος των μεταφερόμενων αντικειμένων και μην υπερφορτώνετε το όχημα διότι υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε ζημιά.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 1: Αν μεταφέρετε βαριά και μεγάλα αντικείμενα, τοποθετήστε κατάλληλα καλύμματα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, ιδίως στα πλαστικά τμήματα στις πόρτες, στο χώρο αποσκευών, στα καθίσματα, στην οροφή, στο ταμπλό και όπου αλλού απαιτείται, προκειμένου να αποφύγετε τυχόν ζημιές που θα μπορούσαν να αποβούν ιδιαίτερα δαπανηρές.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 2: Σε περίπτωση που το φορτίο σας υπερβαίνει σε ύψος το κάλυμμα του χώρου αποσκευών, μην κλείνετε με βία την πόρτα του χώρου αποσκευών διότι υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν δαπανηρές ζημιές.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 3: Σε περίπτωση που το φορτίο σας δεν χωρά στον χώρο αποσκευών, μην αφαιρείτε το κάλυμμα του χώρου αποσκευών και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω του. Το κάλυμμα είναι αρκετά ακριβό, γι’ αυτό και πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να μην χαθεί και να μην φθαρεί.

Δεν επιτρέπεται η χρήση των οχημάτων μας για συμμετοχή σε αγώνες ταχύτητας και παρόμοιες δραστηριότητες. Η συμμετοχή σε δραστηριότητες τέτοιου τύπου θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές και δαπανηρές ζημιές στον κινητήρα ή σε άλλα τμήματα του οχήματος.

Τα ενοικιαζόμενα οχήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο στο βασικό οδικό δίκτυο (ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι εντός πόλης/στο επαρχιακό δίκτυο, εθνικοί οδοί, αυτοκινητόδρομοι κ.λπ.). Ανεξαρτήτως κατηγορίας οχήματος, απαγορεύεται η οδήγηση σε χωματόδρομους, σε ανώμαλο έδαφος και παρόμοιους δρόμους. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το μισθωτήριο συμβόλαιο.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 1: Η οδήγησε σε δρόμους εκτός του βασικού οδικού δικτύου επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που οι τοπικές αρχές σας υποχρεώσουν να κάνετε χρήση αυτών των εναλλακτικών δρόμων λόγω διακοπής κυκλοφορίας της κύριας οδού ή για άλλο λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές σας παρακαλούμε να προσαρμόσετε την ταχύτητα του οχήματος με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στο δρόμο και να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή σε τυχόν εμπόδια (λακκούβες, σαμαράκια κ.λπ.) που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντικές και δαπανηρές ζημιές στο ενοικιαζόμενο όχημα.

Η ασφάλειά σας, καθώς και η ασφάλεια των επιβατών αλλά και όλων των χρηστών του οδικού δικτύου, είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς. Για το λόγο αυτό, όλα τα ενοικιαζόμενα οχήματα διαθέτουν πάντα τα κατάλληλα ελαστικά, σύμφωνα με τις διαστάσεις, τον δείκτη ταχύτητας και τον δείκτη φορτίου που ορίζει ο κατασκευαστής. Επιπλέον, αντικαθιστούμε τα ελαστικά όλων των οχημάτων ανάλογα με την εποχή του χρόνου. Σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς της Ελλάδας (σε συμμόρφωση προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία), τα ενοικιαζόμενα οχήματα διαθέτουν θερινά ελαστικά το καλοκαίρι και χειμερινά το χειμώνα, με τη σωστή αναλογία ύψους-φάρδους.

Αν μισθώνετε το όχημα για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να δοθεί άδεια για τοποθέτηση ετικέτας, μόνο όμως με την έγγραφη συγκατάθεσή μας, και υπό την εγγύηση ότι η εν λόγω ενέργεια δεν θα προκαλέσει ζημιά στο όχημα. Εφόσον εξασφαλίσετε την άδεια για τοποθέτηση ετικέτας, υποχρεούστε να επιστρέψετε το όχημα στην ίδια κατάσταση στην οποία το παραλάβατε.

Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη για κάποια τροποποίηση, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη για να σας ενημερώσουν σχετικά. Μπορείτε να προβείτε σε τεχνική τροποποίηση, μόνο κατόπιν έγγραφης έγκρισης από την εταιρεία μας, στον συμφωνημένο πάροχο.

Τα οχήματά μας καθαρίζονται πλήρως τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά μετά από κάθε ενοικίαση. Παρ’ όλα αυτά, το κάπνισμα εντός των οχημάτων μας δεν επιτρέπεται. Σας παρακαλούμε να συμμορφώνεστε με το συγκεκριμένο κανόνα προκειμένου τα οχήματά μας να παραμένουν απολύτως καθαρά και η εσωτερική οσμή ευχάριστη. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την απαγόρευση καπνίσματος, θα επιβαρυνθείτε με το κόστος του στεγνού καθαρισμού καθότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρηθεί το αυτοκίνητο καθαρό και η οσμή του ευχάριστη.

Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην τακτική συντήρηση των οχημάτων μας με σκοπό την προστασία της ασφάλειας των πελατών μας, τη διαφύλαξη της αξίας τους και τη διατήρηση της εγγύησης του κατασκευαστή. Για να δείτε σε ποιο χιλιόμετρο ή σε ποια χρονική στιγμή απαιτείται τακτική συντήρηση του οχήματος, καθώς και την ημερομηνία της τελευταίας συντήρησης, συμβουλευτείτε την καρτέλα οχήματος στο ντοσιέ εγγράφων. Ακόμη, όλα τα οχήματά μας διαθέτουν προειδοποιητική ένδειξη η οποία ενεργοποιείται όταν υπάρχει ανάγκη για τακτική συντήρηση. Αν είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί τακτική συντήρηση προσεχώς, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη ώστε να κανονίσετε την εν λόγω συντήρηση ή την παροχή οχήματος αντικατάστασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκειμένου να καλυφθεί η συντήρηση από την εγγύηση του κατασκευαστή, το μέγιστο διάστημα αναβολής του σέρβις είναι 5 εργάσιμες ημέρες ή 500 χλμ. Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας τα προαναφερθέντα όρια ώστε να αποφευχθούν περιττά έξοδα λόγω σέρβις που δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη για έλεγχο ή εργασίες επισκευής, υποχρεούστε να επικοινωνήσετε με το τμήμα logistics της εταιρείας μας, το οποίο θα σας ενημερώσει για τη διαδικασία που απαιτείται για την εκτέλεση εργασιών στο όχημα από τρίτο πάροχο και, αν χρειαστεί, θα δώσει άδεια στο συνεργείο να προβεί στις εργασίες επισκευής. Παρακαλούμε ακολουθήστε τη συγκεκριμένη διαδικασία. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορέσουμε να σας επιστρέψουμε το κόστος επισκευής.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να ενημερώσετε την τεχνική υποστήριξη και να ζητήσετε άδεια για κάθε εργασία που θα πραγματοποιηθεί στο όχημα.

Όλα τα παιδικά καθίσματα και/ή καθίσματα τύπου booster φέρουν σχεδιάγραμμα με οδηγίες τοποθέτησης στην πίσω πλευρά τους. Ακολουθήστε τις εν λόγω οδηγίες ώστε να διασφαλίσετε ένα ασφαλές και ευχάριστο ταξίδι για τους μικρούς σας επιβάτες.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 1: Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε πάντα παιδικά καθίσματα ή ανυψωτικά καθίσματα τύπου booster που είναι κατάλληλα για την ηλικία των παιδιών σας και να τους φοράτε πάντα τη ζώνη ασφαλείας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 2: Συνιστούμε να τοποθετείτε το παιδικό κάθισμα και/ή το booster στο κάθισμα πίσω από το κάθισμα του συνοδηγού. Προσπαθήστε να ρυθμίσετε το κάθισμα του συνοδηγού ώστε να βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο και σε όρθια θέση. Αυτή είναι η πιο ασφαλής θέση για τα παιδιά. Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε και δεύτερο ή τρίτο παιδικό κάθισμα, τοποθετήστε τα και αυτά στα πίσω καθίσματα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 3: Αν αποφασίσετε να τοποθετήσετε το παιδικό κάθισμα/booster στο κάθισμα του συνοδηγού, φροντίστε πάντα να απενεργοποιείτε τον αερόσακο του συνοδηγού (ο διακόπτης βρίσκεται στο ντουλαπάκι του συνοδηγού ή δίπλα στο ταμπλό). Βεβαιωθείτε επίσης ότι η τοποθέτηση του παιδικού καθίσματος σε αυτό το κάθισμα επιτρέπεται στη χώρα σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 4: Μην επιτρέπετε ποτέ σε παιδιά κάτω των 12 ετών να κάθονται στο κάθισμα του συνοδηγού.

Ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, μπορείτε να το κάνετε ως εξής:


ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ: Ελέγξτε το εσωτερικό πλαίσιο της πίσω πόρτας. Αν το όχημά σας έχει μηχανική προστασία κλειδώματος, θα δείτε στο σημείο αυτό ένα σύμβολο που υποδεικνύει την υποδοχή στην οποία πρέπει να τοποθετήσετε το μηχανικό κλειδί ώστε να ενεργοποιηθεί το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά. Για να ξεκλειδώσετε τις πόρτες, γυρίστε το κλειδί προς την αντίθετη κατεύθυνση.


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ: Αναζητήστε τον διακόπτη με το σύμβολο κλειδώματος στην πόρτα του οδηγού. Ο εν λόγω διακόπτης βρίσκεται συνήθως κοντά στους διακόπτες του συστήματος ανεβάσματος των ηλεκτρικών παραθύρων, στην αριστερή πλευρά του ταμπλό ή στην κεντρική κονσόλα. Πατήστε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα των θυρών. Αν το όχημα διαθέτει αυτόματο σύστημα ανεβάσματος ηλεκτρικών παραθύρων και μηχανικό σύστημα κλειδώματος θυρών, ο εν λόγω διακόπτης θα κλειδώσει μόνο τα παράθυρα. Αν το όχημα διαθέτει χειροκίνητο σύστημα ανεβάσματος παραθύρων, δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της προστασίας κλειδώματος.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 1: Ενεργοποιείτε πάντα την προστασία κλειδώματος αν στο όχημα επιβαίνουν παιδιά.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 2: Όταν κλείνετε τα παράθυρα, σιγουρευτείτε πάντα ότι δεν υπάρχει κάποιος επιβάτης κοντά στα ανοίγματα.

Σε περίπτωση που εμφανιστεί το παραπάνω μήνυμα, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη για να σας δώσουν αμέσως τον κωδικό που απαιτείται.

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος ή ζημιάς στο όχημα, καλέστε αμέσως το 112 και συμπληρώστε το ευρωπαϊκό έντυπο δήλωσης ατυχήματος. Αν το ενοικιαζόμενο όχημα είναι σε κατάσταση που καθιστά αδύνατη την οδήγηση, επικοινωνήστε με την τεχνική μας υποστήριξη. Κατά την επιστροφή του οχήματος υποχρεούστε να υποβάλετε και την έκθεση αλκοτέστ.

Σε περίπτωση κλοπής ή απόπειρας κλοπής, καλέστε αμέσως το 112 και επικοινωνήστε με την τεχνική μας υποστήριξη.
Σε περίπτωση βανδαλισμού ή πρόκλησης ζημιών στο σταθμευμένο όχημα από άγνωστο δράστη, πρέπει και πάλι να καλέσετε την αστυνομία, ούτως ώστε να συντάξει τη σχετική έκθεση συμβάντος την οποία πρέπει να μας προσκομίσετε κατά την παράδοση του οχήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ειδικές περιπτώσεις, αν το όχημα έχει υποστεί μόνο μικρές ζημιές (μικρές γρατσουνιές ή βαθουλώματα) ή πρόκειται για μικρό ατύχημα στο οποίο δεν εμπλέκεται άλλο όχημα, εφόσον εξασφαλίσετε την έγκριση της τεχνικής υποστήριξης και βγάλετε φωτογραφίες του ατυχήματος, μπορείτε να συμπληρώσετε μόνο το ευρωπαϊκό έντυπο δήλωσης ατυχήματος, χωρίς να καλέσετε την αστυνομία.

Μετά τη στάθμευση και έξοδό σας από το όχημα, βεβαιωθείτε ότι:

 1. έχετε κλείσει πλήρως όλα τα παράθυρα
 2. έχει επιλέξει πρώτη ταχύτητα ή όπισθεν (για οχήματα με αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, ο επιλογέας πρέπει να είναι στη θέση P και για οχήματα με ρομποτικό κιβώτιο στη θέση N)
 3. έχετε ασφαλίσει το χειρόφρενο και έχετε σβήσει τον κινητήρα.
 4. δεν έχετε αφήσει προσωπικά αντικείμενα σε εμφανή σημεία (δεν φέρουμε ευθύνη για την προστασία τους)
 5. έχετε κλειδώσει το όχημα και βεβαιωθεί ότι όλες οι πόρτες είναι κλειδωμένες
 6. έχετε πάντα μαζί σας τα κλειδιά και το ντοσιέ με τα έγγραφα του αυτοκινήτου


ΣΥΜΒΟΥΛΗ 1: Για να περιορίσετε την πιθανότητα κλοπής, σταθμεύετε το αυτοκίνητο σε κεντρικά σημεία της πόλης με επαρκή φωτισμό.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 2: Προσπαθήστε πάντα να σταθμεύετε το όχημα σε σημείο με επαρκή χώρο ώστε να μπορείτε να ανοίγετε τις πόρτες χωρίς δυσκολία και να αποφύγετε τυχόν ζημιές.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 3: Για να αποφύγετε ζημιές στους τροχούς (ελαστικά, ζάντες, τάσια, κ.λπ.) μην πλησιάζετε κοντά στο κράσπεδο κατά το παρκάρισμα. Το ίδιο ισχύει και για άλλα μέρη του οχήματος, προφυλακτήρες και αεροτομές.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 4: Για να διατηρείται ατόφια η λάμψη της βαφής, προσπαθήστε να σταθμεύετε στη σκιά των δέντρων.

Μαζί με τον πυροσβεστήρα, όλα τα οχήματα του στόλου διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό: ρεζέρβα, εργαλεία αλλαγής ρεζέρβας, πατάκια, ντοσιέ εγγράφων αυτοκινήτου το οποίο βρίσκεται στο ντουλαπάκι του συνοδηγού (εγχειρίδιο χρήσης, γρήγορες οδηγίες, οδηγός πολυμέσων, βιβλίο συντήρησης). Ο εν λόγω εξοπλισμός πρέπει να επιστραφεί ακέραιος κατά την παράδοση του οχήματος.

Επικοινωνία

Για να βελτιώσετε την εμπειρία περιήγησης, η ιστοσελίδα CARWIZ χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες. Αν συνεχίσετε να βλέπετε αυτόν τον ιστότοπο, θα θεωρήσουμε ότι συμφωνείτε με τη χρήση του. Περισσότερες πληροφορίες »