Πληροφορίες ενοικίασης

Τι χρειάζομαι για την παραλαβή του οχήματος; Όροι πληρωμής, Δίπλωμα οδήγησης, Περίοδος ενοικίασης και περίοδος χάριτος, Γενικοί όροι ασφαλιστικής κάλυψης...
Πληροφορίες ενοικίασης

Τι χρειάζομαι για την παραλαβή του οχήματος;

Κατά την παραλαβή του οχήματος, πρέπει να έχετε μαζί σας έγκυρη πιστωτική κάρτα, δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο και άδεια οδήγησης εν ισχύ.

Η πιστωτική κάρτα πρέπει να έχει διαθέσιμο υπόλοιπο που επαρκεί για την κάλυψη του ποσού της προκαταβολής. Το ύψος της προκαταβολής (έγκριση) εξαρτάται από το ποσό της ενοικίασης, τον τύπο και την κατηγορία του οχήματος καθώς και την επιλεγμένη ασφάλεια.

Η πιστωτική κάρτα μπορεί να χρεωθεί για οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος που μπορεί να προκύψει κατά το διάστημα ενοικίασης.

Όροι πληρωμής

Ο πελάτης, καθώς και κάθε επιπλέον οδηγός, πρέπει να είναι κάτοχος έγκυρου διπλώματος οδήγησης που να έχει εκδοθεί πριν δύο χρόνια τουλάχιστον.

Τα διπλώματα οδήγησης που δεν έχουν συνταχθεί με λατινικούς χαρακτήρες (αραβική, ιαπωνική γραφή, κυριλλικό αλφάβητο) πρέπει να συνοδεύονται από διεθνή άδεια οδήγησης.

Κατά την παραλαβή του οχήματος πρέπει να επιδείξετε, μαζί με το έγκυρο δίπλωμα οδήγησης, έγκυρη ταυτότητα ή διαβατήριο.

Δίπλωμα οδήγησης

Ο πελάτης, καθώς και κάθε επιπλέον οδηγός, πρέπει να είναι κάτοχος έγκυρου διπλώματος οδήγησης που να έχει εκδοθεί πριν δύο χρόνια τουλάχιστον.

Τα διπλώματα οδήγησης που δεν έχουν συνταχθεί με λατινικούς χαρακτήρες (αραβική, ιαπωνική γραφή, κυριλλικό αλφάβητο) πρέπει να συνοδεύονται από διεθνή άδεια οδήγησης.

Κατά την παραλαβή του οχήματος πρέπει να επιδείξετε, μαζί με το έγκυρο δίπλωμα οδήγησης, έγκυρη ταυτότητα ή διαβατήριο.

Περίοδος ενοικίασης και περίοδος χάριτος

Η χρέωση της ενοικίασης υπολογίζεται ανά ημέρα. Υπάρχει περίοδος χάριτος 59 λεπτών που δεν χρεώνεται επιπλέον. Μετά από 60 λεπτά, χρεώνεται επιπλέον ημέρα ενοικίασης.

Αλλαγές στην κράτηση

Αλλαγές στην κράτηση μπορούν να πραγματοποιούνται έως και 48 ώρες πριν την έναρξη της περιόδου ενοικίασης.

Ακύρωση κράτησης

Η κράτηση μπορεί να ακυρωθεί πριν την έναρξη της περιόδου ενοικίασης.

Η ακύρωση πρέπει να πραγματοποιηθεί online ή γραπτώς μέσω αποστολής e-mail στη διεύθυνση reservations@carwiz.gr

Μη προσέλευση (no-show)

Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο ο πελάτης δεν προσέλθει για να παραλάβει το όχημα που έχει κρατήσει ή δεν το παραλάβει τη συμφωνημένη χρονική στιγμή και δεν ενημερώσει σχετικά την CARWIZ, μπορεί να ισχύσουν πρόσθετες χρεώσεις.

Ηλικιακοί περιορισμοί

Στην Ελλάδα, απαιτείται να πληρούνται οι παρακάτω ηλικιακές προϋποθέσεις και έτη κατοχής διπλώματος οδήγησης:

Για οχήματα των κατηγοριών Mini, Economy, Compact, Intermediate, ο ενοικιαστής πρέπει να είναι τουλάχιστον 21 ετών και να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια

Για οχήματα των κατηγοριών Compact Elite, Sedan, Premium, Luxury, ο ενοικιαστής πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 ετών και να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια

Ισχύει χρέωση μικρής/μεγάλης ηλικίας οδηγού ύψους 10€/ημέρα (μέγιστο 10 ημέρες, με μέγιστη χρέωση τα 100€) αν ο οδηγός είναι κάτω των 23 ή άνω των 70 ετών.

Γενικοί όροι ασφαλιστικής κάλυψης

Κατά την παραλαβή του οχήματος, είναι σημαντικό να επιλέξετε κάποιο είδος πρόσθετης ασφαλιστικής κάλυψης. Υπάρχουν διαφορετικά πακέτα κάλυψης που προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις δυνατότητές σας, από μειωμένο ποσό ευθύνης έως πλήρης απαλλαγή.

Απλή μικτή ασφάλεια (CDW)

Η απλή μικτή ασφάλεια περιορίζει την ευθύνη του οδηγού σε περίπτωση που το όχημα υποστεί ζημιά.

Ο πελάτης ευθύνεται μόνο για τις ακόλουθες ελάχιστες χρεώσεις:

 • 806,00 € (MDMR, NTAR, ECMR, EDMR, CDMR, CDAR, CWMR, CJMR, IFMR, HDAR)
 • 1.364,00 € (JDMR, JDAR, SDMR, SDAR, DDMR, FVMR, LVMR, LVAR, PVMR)
 • 2.480,00 € (SFAR)

Οι ζημιές που υφίσταται το όχημα χρεώνονται με βάση τον τιμοκατάλογο επισκευών που είναι διαθέσιμος στα γραφεία μας.

Ασφάλεια προσωπικού ατυχήματος (PAI)

Καταβάλλοντας ημερησίως μια πρόσθετη χρέωση για την κάλυψη των επιβατών, ο οδηγός και οι επιβάτες είναι καλυμμένοι σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας έως το ποσό που ορίζεται στους υφιστάμενους κανονισμούς και κανόνες ασφάλισης.

Ο κίνδυνος και η ευθύνη του χρήστη μπορούν να περιοριστούν με την αποδοχή των ακόλουθων πρόσθετων ποσών.

Απλή μικτή ασφάλεια + (CDW +)

Η CDW + περιορίζει το ποσό ευθύνης στα ακόλουθα ελάχιστα ποσά:

 • 310,00 € (MDMR, NTAR, ECMR, EDMR, CDMR, CDAR, CWMR, CJMR, IFMR, HDAR)
 • 620,00 € (JDMR, JDAR, SDMR, SDAR, DDMR, FVMR, LVMR, LVAR, PVMR)
 • 1.116,00 € (SFAR)

Πλήρης μικτή ασφάλεια (Super CDW)

Η συγκεκριμένη κάλυψη μηδενίζει το ποσό ευθύνης του οδηγού σε περίπτωση ζημιάς στο αμάξωμα του οχήματος.

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, κλοπής, μηχανικής βλάβης ή συναφή

Ο πελάτης υποχρεούται:

 • να διατηρήσει το όχημα ασφαλές έως ότου το παραλάβει η εκμισθώτρια
 • να σημειώσει τα ονόματα και τις διευθύνσεις όλων των εμπλεκομένων και των αυτοπτών μαρτύρων
 • να ειδοποιήσει την αστυνομία και να προμηθευτεί την έκθεση αυτοψίας τροχαίου ατυχήματος, με εξαίρεση την περίπτωση βλάβης στον κινητήρα
 • να μεταβεί όσο το δυνατόν συντομότερα στο πλησιέστερο γραφείο της εκμισθώτριας για να δηλώσει το συμβάν
 • Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν προμηθευτεί την έκθεση αυτοψίας τροχαίου ατυχήματος, όλες οι συμφωνηθείσες ασφαλιστικές καλύψεις, όπως TP / CDW, CDW + ή SCDW θα θεωρηθούν άκυρες, λόγω αδυναμίας συμμόρφωσης του πελάτη με τις διατάξεις του μισθωτηρίου συμβολαίου και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις.

Έξοδα που δεν καλύπτονται από την CARWIZ και δεν μπορούν να καλυφθούν από καμία πρόσθετη ασφάλεια

 • Απώλεια ή κλοπή αποσκευών και/ή προσωπικών αντικειμένων από το όχημα
 • Πρόστιμα για παράνομη στάθμευση και τροχαίες παραβάσεις και συναφή πρόστιμα
 • Κόστος χρήσης εσφαλμένου είδος καυσίμου
 • Κόστος απώλειας, κλοπής ή φθοράς κλειδιών αυτοκινήτου
 • Κόστος απώλειας, κλοπής ή φθοράς εγγράφων αυτοκινήτου
 • Κόστος λόγω αμέλειας - άδεια μπαταρία
 • Κόστος ζημιάς στο εσωτερικό του αυτοκινήτου
 • Κόστος απώλειας εξοπλισμού (ρεζέρβα, σετ επισκευής τροχών, σχάρες, ντοσιέ εγγράφων, εγχειρίδιο οδηγού)
 • Κόστος φθοράς πρόσθετου εξοπλισμού
 • Κόστος λόγω κακής χρήσης του οχήματος
 • Κόστος λόγω μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες για τη συντήρηση του αυτοκινήτου που περιγράφονται στο βιβλίο συντήρησης
 • Κόστος ζημιάς που προκαλείται στο όχημα υπό την επήρεια αλκοόλ ή απαγορευμένων ουσιών
 • Κόστος μεταφοράς οχήματος από μη προσβάσιμες περιοχές (π.χ. απεγκλωβισμός από λασπώδες έδαφος λόγω οδήγησης εκτός του συμβατικού οδικού δικτύου)
 • Κόστος λόγω οδήγησης σε χωματόδρομο
 • Κόστος λόγω συμμετοχής του οχήματος σε αγώνες ταχύτητας ή σε αθλητικές δραστηριότητες
 • Κόστος λόγω μεταφοράς υπέρβαρων φορτίων ή άνω του επιτρεπόμενου αριθμού επιβατών
 • Κόστος ζημιάς που προκαλείται από άτομο που δεν αναγράφεται στο συμβόλαιο ως κύριος ή επιπλέον οδηγός
 • Κόστος που προκαλείται σε περίπτωση που ο κύριος ή επιπλέον οδηγός που αναγράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο δεν διαθέτει έγκυρο δίπλωμα οδήγησης ή απαγορεύεται να οδηγεί μηχανοκίνητα οχήματα
 • Άλλα: ζημιά στους υαλοκαθαριστήρες ή στις κλειδαριές, απώλεια ή κλοπή εξωτερικών τμημάτων του οχήματος χωρίς έκθεση αυτοψίας από την τροχαία, κόστος ζημιάς που προκαλείται από τη χρήση σχάρας οροφής ή αποσκευών στη σχάρα, ζημιά που προκαλείται από ακατάλληλο χειρισμό των αποσκευών και/ή εναπόθεση φορτίων ή αποσκευών στην οροφή, στο καπό κ.λπ. καθώς και κόστος ζημιάς που προκαλείται από την αγνόηση των οπτικών και ηχητικών προειδοποιήσεων του οχήματος.

Παραλαβή & Παράδοση

Η παραλαβή & παράδοση πρέπει να συμφωνηθεί κατά τη διαδικασία κράτησης.

Σε ώρες εργασίας

Η παραλαβή & παράδοση είναι υπηρεσία κατόπιν συνεννόησης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το πλησιέστερο γραφείο της CARWIZ.

Παραλαβή/παράδοση οχήματος εκτός ωρών εργασίας

Ισχύει πρόσθετη χρέωση ύψους 40,00€ για κρατήσεις εκτός ωρών εργασίας.

Ενοικιάσεις one-way εντός Ελλάδας:

Για την υπηρεσία one-way («μισθώστε εδώ - αφήστε εκεί»), ισχύουν οι ακόλουθες χρεώσεις:

 • Από τα Χανιά στο Ηράκλειο - 50,00€
 • Από το Ηράκλειο στα Χανιά (όλα τα γραφεία) - 50,00€
 • Από την Αθήνα στο λιμάνι του Πειραιά - 20,00€
 • Από το λιμάνι του Πειραιά στην Αθήνα - 20,00€

Πρόσθετος εξοπλισμός και υπηρεσίες

Επιλογές καυσίμου

Όλα τα οχήματα πρέπει να επιστρέφονται με την ίδια στάθμη  καυσίμου που είχαν όταν παραδόθηκαν.

Αν ο πελάτης επιστρέψει το όχημα με λιγότερα καύσιμα, θα χρεωθεί σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο. Θα ισχύσει χρέωση εξυπηρέτησης καυσίμου.

Υπηρεσία εξυπηρέτησης καυσίμου

Αν το όχημα επιστραφεί με μικρότερη ποσότητα καυσίμου από αυτήν που είχε στην παραλαβή, ο πελάτης θα χρεωθεί τη διαφορά στο κόστος του καυσίμου βάσει του ισχύοντος τιμοκαταλόγου, πλέον της χρέωσης υπηρεσίας εξυπηρέτησης καυσίμου.

Επιπλέον οδηγός

Η χρέωση για επιπλέον οδηγό είναι 5,00€ την ημέρα.

Παιδικό κάθισμα

Το παιδικό κάθισμα είναι υποχρεωτικό από το νόμο και πρέπει να χρησιμοποιείται για παιδιά έως 12 ετών και ύψους έως 135 cm.

Επιλέξτε το κάθισμα που ταιριάζει καλύτερα στην ηλικία του παιδιού:

 • Βρεφικό κάθισμα (0-18 kg) – 3,00€ ημερησίως (μέγιστη χρέωση 100€ ανά ενοικίαση)
 • Παιδικό κάθισμα (15-36 kg) -  3,00€ ημερησίως (μέγιστη χρέωση 100€ ανά ενοικίαση)
 • Κάθισμα τύπου booster (παιδιά ύψους έως 135 cm) -  3,00€ ημερησίως (μέγιστη χρέωση 60€ ανά ενοικίαση)

GPS

Αν αποφασίσετε να ενοικιάσετε σύστημα πλοήγησης μαζί με το όχημά σας, ισχύουν οι ακόλουθες χρεώσεις

 • 5,00€/ημέρα

Wi-Fi

Το Wi-Fi router μπορεί να λειτουργήσει με 5 συνδεδεμένες συσκευές συγχρόνως.

 • Η πρόσθετη χρέωση για το Wi-Fi είναι 10,00€/ημέρα για ενοικίαση 1-2 ημέρες, 8,00€/ημέρα για ενοικίαση 3-4 ημέρες και 5,00€/ημέρα για ενοικίαση 5+ ημερών.

Η υπηρεσία λειτουργεί μόνο εντός Ελλάδος.

Έξοδα διαχείρισης

Αν ο πελάτης λάβει πρόστιμο για παράνομη στάθμευση ή τροχαία παράβαση κατά τη διάρκεια της ενοικίασης και δεν το πληρώσει έως το τέλος της περιόδου ενοικίασης, θα ισχύσει επιπλέον χρέωση 10,00€.

Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για την εξόφληση τυχόν προστίμων για τροχαίες παραβάσεις και παράνομη στάθμευση που εκδίδονται κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης.

Διαχειριστικά έξοδα φακέλου - Έξοδα διαχείρισης

Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δεν έχει προσθέσει κάποιο πακέτο ασφάλισης και το όχημα υποστεί ζημιά, μαζί με το κόστος της ζημιάς, θα ισχύσει πρόσθετη χρέωση 62,50€.

Утеря ключей

В случае если арендатор потеряет ключи от машины, с него будет снята плата в размере 300,00 евро и более (зависит от модели автомобиля).

Απώλεια κλειδιών

Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής χάσει τα κλειδιά του αυτοκινήτου, θα ισχύσει χρέωση 200,00€ και πλέον (ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος).

Απώλεια εγγράφων ή πινακίδων κυκλοφορίας

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής των εγγράφων του αυτοκινήτου ή των πινακίδων κυκλοφορίας, θα ισχύσει χρέωση 350,00€.

Είναι υποχρεωτική η προσκόμιση της σχετικής δήλωσης κλοπής.

Καθαρισμός οχήματος

Σε περίπτωση που το όχημα χρειαστεί ειδικό καθαρισμό μετά την επιστροφή του (π.χ. για την απομάκρυνση οσμών, τριχών από ζώα, λεκέδων από υγρά), θα ισχύσει ελάχιστη χρέωση 150,00€.

Απαγορεύεται το κάπνισμα εντός του οχήματος

Το πρόστιμο για κάπνισμα εντός του οχήματος ανέρχεται στα 75,00€.


Οι τιμές που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο δεν ισχύουν για εταιρικούς πελάτες και για πελάτες με τους οποίους έχει συναφθεί ειδική σύμβαση.

Για να βελτιώσετε την εμπειρία περιήγησης, η ιστοσελίδα CARWIZ χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες. Αν συνεχίσετε να βλέπετε αυτόν τον ιστότοπο, θα θεωρήσουμε ότι συμφωνείτε με τη χρήση του. Περισσότερες πληροφορίες »